Нашата Слънчева система - Our Solar system Слънце - The Sun Меркурий - Mercury Венера - Venus Земя - Earth Луна - Moon Марс - Mars Метеоритен пояс - Meteors Юпитер - Jupiter Сатурн - Saturn Уран - Uranus Нептун - Neptune Плутон - Pluto Комети - Comets

Планети джуджета


Мисии на НАСА
Амалтея - Amalthea

Начало » Юпитер » Амалтея

    орбита:  181 400 km от Юпитер
    екваториален радиус: 83.45 km
    маса:   2 068 162 437 674 130 000 kg

От вътрешната страна на орбитата на Йо има четири малки луни наречени Метис, Адрастея, Амалтея и Тива.

Всички луни от тази група са с неправилна форма. Космическият апарат Галиео е открил някои повърхностни образувания като кратери от удар, възвишения и долини.

Амалтея е най-големият спътник от тази група луни със среден радиус от около 83.5 ± 2.4 km. Орбитата на Амалтея е на 181 400 km от Юпитер. Този малък спътник прави една пълна обиколка около Юпитер за около 0.498 Земни дни.

Амалтея е най-червеният обект в слънчевата система и изглежда, че отделя повече топлина отколкото получава от Слънцето. Амалтея и Тива се завъртат около оста си по веднъж при всяка обиколка около Юпитер. По този начин тези спътници винаги показват само една част от повърхността си към Юпитер. Поради близоста си с Юпитер, орбитата на Амалтея евентуално ще намалява и един ден ще се разбие на планетата.

Откриване:

Амалтея е била открита на 9 септември 1892 г. от Едуард Емерсон Бернард.

Спътниците на Юпитер
	1. Io     17. Callirrhoe  33. Euanthe   49. Eukelade   65. S/2011 J1
	2. Europa   18. Themisto   34. Euporie   50. Herse     66. S/2011 J2
	3. Ganymede  19. Megaclite  35. Orthosie  51. S/2003 J2
	4. Callisto  20. Taygete   36. Sponde   52. S/2003 J3
	5. Amalthea  21. Chaldene   37. Kale    53. S/2003 J4
	6. Himalia   22. Harpalyke  38. Pasithee  54. S/2003 J5
	7. Elara    23. Kalyke    39. Hegemone  55. S/2003 J9
	8. Pasiphae  24. Iocaste   40. Mneme    56. S/2003 J10
	9. Sinope   25. Erinome   41. Aoede    57. S/2003 J12
	10. Lysithea  26. Isonoe    42. Thelxinoe  58. S/2003 J15
	11. Carme   27. Praxidike  43. Arche    59. S/2003 J16
	12. Ananke   28. Autonoe   44. Kallichore 60. S/2003 J18
	13. Leda    29. Thyone    45. Helike   61. S/2003 J19
	14. Thebe   30. Hermippe   46. Carpo    62. S/2003 J23
	15. Adrastea  31. Aitne    47. Cyllene   63. S/2010 J1
	16. Metis   32. Eurydome   48. Kore    64. S/2010 J2

						Разстояние Радиус  Маса
			Планета   (000 km)  (km)   (kg) Откривател Дата
			--------- --------- ------ ------- ---------- -----
			Меркурий   57 910  2439 3.30e23
			Вемера    108 200  6052 4.87e24
			Земя     149 600  6378 5.98e24
			Марс     227 940  3397 6.42e23
			Юпитер    778 330  71492 1.90e27
			Сатурн   1 426 940  60268 5.69e26
			Уран    2 870 990  25559 8.69e25  Хершел   1781
			Нептун   4 497 070  24764 1.02e26  Гейл    1846
			

http://www.nasa.gov