Нашата Слънчева система - Our Solar system Слънце - The Sun Меркурий - Mercury Венера - Venus Земя - Earth Луна - Moon Марс - Mars Метеоритен пояс - Meteors Юпитер - Jupiter Сатурн - Saturn Уран - Uranus Нептун - Neptune Плутон - Pluto Комети - Comets

Планети джуджета


Мисии на НАСА
Автоноя - Autonoe

Начало » Юпитер » Автоноя

	усреднена орбита около Юпитер: 24 033 000 km
	среден радиус: 2.0 km
	маса:	 89 920 105 985 832 kg

Автоноя се причислява към групата на Пасифия (това са спътници имащи сходни орбити и поради тази причина се предполага, че имат общ произход).

За повечето или всички спътници от групата на Пасифия се предполага, че са се образували от един единствен астероид, който е бил прихванат от гравитацията на Юпитер, а след това се е разпаднал на няколко парчета. Най-големият къс от този астероид е с името Пасифия, а останалите отломки са образували другите спътници от тази група.

Всички спътници от групата на Пасифия са с обърната и елипсовидна орбита, което означава, че те обикалят Юпитер в обратна посока на въртене на планетата. Тези две отличителни черти са в подкрепа на идеята, че спътниците от групата на Пасифия са се образували от един или повече прихванати астероида.

В сравнение с другите спътникови групи на Юпитер, за групата на Пасифия има предположение, че не се е образувала от един сблъсък. Тези спътници се различават по цвят (варират от червено до сиво) и по орбитите си. Например за Синопа се предполага, че е самостоятелен астероид.

Ако Синопа не е част от групата на Пасифия, то тогава иметитият спътник Пасифия ще съставлява 99% от общата маса на първоначалният астероид. Ако включим и Синопа, дори тогава спътникът Пасифия ще има 87% дял от цялата маса на тази група луни. Нито един от членовете на Пасифия не е достатъчно голям, за да приеме сферична форма и поради тази причина са с неправилна форма.

Средният радиус на Автоноя е около 2 km. Орбитата на този спътник е на средно 24 милиона km от Юпитер, а една пълна обиколка около планетата му отнема 761 Земни дни.

Откриване:

Автоноя е открит на 10 декември 2001 г. от Скот Шепърд, Дейвид Джуит и Ян Клейна, използвайки обсерватория на Хаваите.

Как Автоноя получава името си:

Първоначално спътникът е бил обозначен от астрономите като S/2001 J1, а впоследствие Автоноя.


	Открит от: 		 Скот Шепърд, Дейвид Джуит и Ян Клейна
	Дата на откриването: 	 10 декември 2001 г.
	Усреднена орбита около 
	Юпитер: 		 24 033 000 km
	Най-близко: 		 16 424 152 km
	Най-далече: 		 31 641 848 km
	Продължителност на 
	астрономическата орбита: 761.00 Земни дни
	Обиколка на орбитата: 	 147 145 544.12 km
	Средна скорост по 
	орбитата: 		 8 056.6 km/h
	Среден радиус: 		 2.0 km
	Обем: 			 34 km3
	Тегло: 			 89 920 105 985 832 kg

Спътниците на Юпитер
	1. Io     17. Callirrhoe  33. Euanthe   49. Eukelade   65. S/2011 J1
	2. Europa   18. Themisto   34. Euporie   50. Herse     66. S/2011 J2
	3. Ganymede  19. Megaclite  35. Orthosie  51. S/2003 J2
	4. Callisto  20. Taygete   36. Sponde   52. S/2003 J3
	5. Amalthea  21. Chaldene   37. Kale    53. S/2003 J4
	6. Himalia   22. Harpalyke  38. Pasithee  54. S/2003 J5
	7. Elara    23. Kalyke    39. Hegemone  55. S/2003 J9
	8. Pasiphae  24. Iocaste   40. Mneme    56. S/2003 J10
	9. Sinope   25. Erinome   41. Aoede    57. S/2003 J12
	10. Lysithea  26. Isonoe    42. Thelxinoe  58. S/2003 J15
	11. Carme   27. Praxidike  43. Arche    59. S/2003 J16
	12. Ananke   28. Autonoe   44. Kallichore 60. S/2003 J18
	13. Leda    29. Thyone    45. Helike   61. S/2003 J19
	14. Thebe   30. Hermippe   46. Carpo    62. S/2003 J23
	15. Adrastea  31. Aitne    47. Cyllene   63. S/2010 J1
	16. Metis   32. Eurydome   48. Kore    64. S/2010 J2

						Разстояние Радиус  Маса
			Планета   (000 km)  (km)   (kg) Откривател Дата
			--------- --------- ------ ------- ---------- -----
			Меркурий   57 910  2439 3.30e23
			Вемера    108 200  6052 4.87e24
			Земя     149 600  6378 5.98e24
			Марс     227 940  3397 6.42e23
			Юпитер    778 330  71492 1.90e27
			Сатурн   1 426 940  60268 5.69e26
			Уран    2 870 990  25559 8.69e25  Хершел   1781
			Нептун   4 497 070  24764 1.02e26  Гейл    1846
			

http://www.nasa.gov