Нашата Слънчева система - Our Solar system Слънце - The Sun Меркурий - Mercury Венера - Venus Земя - Earth Луна - Moon Марс - Mars Метеоритен пояс - Meteors Юпитер - Jupiter Сатурн - Saturn Уран - Uranus Нептун - Neptune Плутон - Pluto Комети - Comets

Планети джуджета


Мисии на НАСА
Калироя - Callirrhoe

Начало » Юпитер » Калироя

	усреднена орбита около Юпитер: 24 102 000 km 
	среден радиус: 4.3 km
	маса:	 869 227 691 196 372 kg

Калироя се счита за част от групата на Пасифия (това са спътници имащи сходни орбити и поради тази причина се предполага, че имат общ произход).

За повечето или всички спътници от групата на Пасифия се предполага, че са се образували от един единствен астероид, който е бил прихванат от гравитацията на Юпитер, а след това се е разпаднал на няколко парчета.

Всички спътници от групата на Пасифия са с обърната и елипсовидна орбита, което означава, че те обикалят Юпитер в обратна посока на въртене на планетата. Тези две отличителни черти са в подкрепа на идеята, че спътниците от групата на Пасифия са се образували от един или повече прихванати астероида.

Въпреки предположението за общ произход на групата на Пасифия, тези спътници се различават по цвят (варират от червено до сиво) и по орбитите си. Например за Синопа се предполага, че е самостоятелен астероид.

Ако Синопа не е част от групата на Пасифия, то тогава иметитият спътник Пасифия ще съставлява 99% от общата маса на първоначалният астероид. Ако включим и Синопа, дори тогава спътникът Пасифия ще има 87% дял от цялата маса на тази група луни. Нито един от членовете на Пасифия не е достатъчно голям, за да приеме сферична форма и поради тази причина са с неправилна форма.

Калироя има среден радиус от около 4.3 km. Орбитата на този спътник е на средно 24.1 милиона km от Юпитер, а една пълна обиколка около планетата му отнема 759 Земни дни.

Откриване:

Калироя е открита на 19 октомври 1999 г. с помощта на 36 инчов телескоп на Кит Пийк. Първоначално е бил определен като астероид, но след направени изчисления е установено, че е спътник на Юпитер. Заслугата на това откритие се дължи на Джим Скоти, Timothy B. Spahr, Робърт МакМилан, Джефри Ларсен, Джо Монтани, Ариана Глеасон и Tom Gehrels.

Как Калироя получава името си:

Първоначално този обект е бил означен акто астероид "1999 UX18". По-късно е преименуван на S/1999 J1, след като е установено, че това е спътник на Юпитер.


	Открит от: 		 Джим Скоти, Timothy B. Spahr, Робърт МакМилан, 
				 Джефри Ларсен, Джо Монтани, Ариана Глеасон и Tom Gehrels
	Дата на откриването: 	 19 октомври 1999 г.
	Усреднена орбита около 
	Юпитер: 		 24 102 000 km
	Най-близко: 		 17 283 544 km
	Най-далече: 		 30 920 456 km
	Продължителност на 
	астрономическата орбита: 758.77 Земни дни
	Обиколка на орбитата: 	 148 360 304.47 km
	Средна скорост по 
	орбитата: 		 8 147 km/h
	Среден радиус: 		 4.3 km
	Тегло: 			 869 227 691 196 372 kg

Спътниците на Юпитер
	1. Io     17. Callirrhoe  33. Euanthe   49. Eukelade   65. S/2011 J1
	2. Europa   18. Themisto   34. Euporie   50. Herse     66. S/2011 J2
	3. Ganymede  19. Megaclite  35. Orthosie  51. S/2003 J2
	4. Callisto  20. Taygete   36. Sponde   52. S/2003 J3
	5. Amalthea  21. Chaldene   37. Kale    53. S/2003 J4
	6. Himalia   22. Harpalyke  38. Pasithee  54. S/2003 J5
	7. Elara    23. Kalyke    39. Hegemone  55. S/2003 J9
	8. Pasiphae  24. Iocaste   40. Mneme    56. S/2003 J10
	9. Sinope   25. Erinome   41. Aoede    57. S/2003 J12
	10. Lysithea  26. Isonoe    42. Thelxinoe  58. S/2003 J15
	11. Carme   27. Praxidike  43. Arche    59. S/2003 J16
	12. Ananke   28. Autonoe   44. Kallichore 60. S/2003 J18
	13. Leda    29. Thyone    45. Helike   61. S/2003 J19
	14. Thebe   30. Hermippe   46. Carpo    62. S/2003 J23
	15. Adrastea  31. Aitne    47. Cyllene   63. S/2010 J1
	16. Metis   32. Eurydome   48. Kore    64. S/2010 J2

						Разстояние Радиус  Маса
			Планета   (000 km)  (km)   (kg) Откривател Дата
			--------- --------- ------ ------- ---------- -----
			Меркурий   57 910  2439 3.30e23
			Вемера    108 200  6052 4.87e24
			Земя     149 600  6378 5.98e24
			Марс     227 940  3397 6.42e23
			Юпитер    778 330  71492 1.90e27
			Сатурн   1 426 940  60268 5.69e26
			Уран    2 870 990  25559 8.69e25  Хершел   1781
			Нептун   4 497 070  24764 1.02e26  Гейл    1846
			

http://www.nasa.gov