Нашата Слънчева система - Our Solar system Слънце - The Sun Меркурий - Mercury Венера - Venus Земя - Earth Луна - Moon Марс - Mars Метеоритен пояс - Meteors Юпитер - Jupiter Сатурн - Saturn Уран - Uranus Нептун - Neptune Плутон - Pluto Комети - Comets

Планети джуджета


Мисии на НАСА
Евпория - Euporie

Начало » Юпитер » Евпория

	Разстояние от Юпитер: 19 339 000 km
	Среден радиус: 1.0 km
	Маса: 14 986 684 330 972 kg

Евпория е част от групата на Ананке, (това са спътници имащи сходни орбити и поради тази причина се предполага, че имат общ произход). Произходът на тази група може би е от астероид, който е претърпял сблъсък и се е разпаднал на няколко части, след като е бил прихванат от гравитацията на Юпитер. Най-големият къс от този астероид е с името Ананке, а останалите 15 отломки са част от групата на Ананке.

Всички спътници от групата на Ананке са с обърната и елипсовидна орбита, което означава, че те обикалят Юпитер в обратна посока на въртене на планетата. Тези характеристики са в подкрепа на идеята, че спътниците от групата на Ананке произхождат от прихванат астероид. Нито един спътник от групата на Ананке не е достатъчно голям, за да придобие формата на сфера и поради тази причина са с неправилна форма.

Средният радиус на Евпория е 1 km. Орбитата на този спътник е на средно 19.3 милиона km от Юпитер, а една пълна обиколка около планетата му отнема 551 Земни дни.

Откриване:

Евпория е открит на 11 декември 2001 г. от Скот Шепърд, Дейвид Джуит и Ян Клейна, използвайки обсерваторията Мауна Кеа на Хавайте.

Как Евпория получава името си:

Първоначално спътникът е бил обозначен от астрономите като S/2001 J10, а впоследствие Евпория.


	Открит от: 		 Скот Шепърд, Дейвид Джуит и Ян Клейна
	Дата на откриването: 	 11 декември 2001 г.
	Усреднена орбита около 
	Юпитер: 		 19 339 000 km
	Най-близко: 		 16 554 184 km
	Най-далече: 		 22 123 816 km
	Продължителност на 
	астрономическата орбита: 550.69 Земни дни
	Обиколка на орбитата: 	 120 878 139.62 km
	Средна скорост по 
	орбитата: 		 9 146.0 km/h
	Среден радиус: 		 1.0 km
	Обем: 			 4 km3
	Тегло: 			 14 986 684 330 972 kg

Спътниците на Юпитер
	1. Io     17. Callirrhoe  33. Euanthe   50. Eukelade
	2. Europa   18. Themisto   34. Euporie   51. Herse
	3. Ganymede  19. Megaclite  35. Orthosie  52. S/2003 J2
	4. Callisto  20. Taygete   36. Sponde   53. S/2003 J3
	5. Amalthea  21. Chaldene   37. Kale    54. S/2003 J4
	6. Himalia   22. Harpalyke  38. Pasithee  55. S/2003 J5
	7. Elara    23. Kalyke    39. Hegemone  56. S/2003 J9
	8. Pasiphae  24. Iocaste   40. Mneme    57. S/2003 J10
	9. Sinope   25. Erinome   41. Aoede    58. S/2003 J12
	10. Lysithea  26. Isonoe    42. Thelxinoe  59. S/2003 J15
	11. Carme   27. Praxidike  43. Arche    60. S/2003 J16
	12. Ananke   28. Autonoe   44. Kallichore 61. S/2003 J18
	13. Leda    29. Thyone    45. Helike   62. S/2003 J19
	14. Thebe   30. Hermippe   46. Carpo    63. S/2003 J23
	15. Adrastea  31. Aitne    48. Cyllene
	16. Metis   32. Eurydome   49. Kore

						Разстояние Радиус  Маса
			Планета   (000 km)  (km)   (kg) Откривател Дата
			--------- --------- ------ ------- ---------- -----
			Меркурий   57 910  2439 3.30e23
			Вемера    108 200  6052 4.87e24
			Земя     149 600  6378 5.98e24
			Марс     227 940  3397 6.42e23
			Юпитер    778 330  71492 1.90e27
			Сатурн   1 426 940  60268 5.69e26
			Уран    2 870 990  25559 8.69e25  Хершел   1781
			Нептун   4 497 070  24764 1.02e26  Гейл    1846
			

http://www.nasa.gov