Нашата Слънчева система - Our Solar system Слънце - The Sun Меркурий - Mercury Венера - Venus Земя - Earth Луна - Moon Марс - Mars Метеоритен пояс - Meteors Юпитер - Jupiter Сатурн - Saturn Уран - Uranus Нептун - Neptune Плутон - Pluto Комети - Comets

Планети джуджета


Мисии на НАСА
Мегаклита - Megaclite

Начало » Юпитер » Мегаклита

	усреднена орбита около Юпитер: 23 808 000 km
	среден радиус: 2.7 km
	маса: 	209 813 580 633 607 kg

Мегаклита се счита за част от групата на Пасифия (това са спътници имащи сходни орбити и поради тази причина се предполага, че имат общ произход).

За повечето или всички спътници от групата на Пасифия се предполага, че са се образували от един единствен астероид, който е бил прихванат от гравитацията на Юпитер, а след това се е разпаднал на няколко парчета. По-голямата част от този атероид е оцелял и сега е с името Пасифия, а останалите парчета са другите спътници в тази група.

Всички спътници от групата на Пасифия са с обърната и елипсовидна орбита, което означава, че те обикалят Юпитер в обратна посока на въртене на планетата. Тези две отличителни черти са в подкрепа на идеята, че спътниците от групата на Пасифия са се образували от един или повече прихванати астероида.

Въпреки предположението за общ произход на групата на Пасифия, тези спътници се различават по цвят (варират от червено до сиво) и по орбитите си. Например за Синопа се предполага, че е самостоятелен астероид.

Ако Синопа не е част от групата на Пасифия, то тогава иметитият спътник Пасифия ще съставлява 99% от общата маса на първоначалният астероид. Ако включим и Синопа, дори тогава спътникът Пасифия ще има 87% дял от цялата маса на тази група луни. Нито един от членовете на Пасифия не е достатъчно голям, за да приеме сферична форма и поради тази причина са с неправилна форма.

Мегаклита има среден радиус от 2.7 km. Орбитата на този спътник е на средно 23.8 милиона km от Юпитер, а една пълна обиколка около планетата му отнема 753 Земни дни.

Откриване:

Мегаклита е открита на 25 ноември 2000 г. от Скот Шепърд, Дейвид Джуит, Янга Роланд Фернандез и Юджийн Манир, използвайки обсерватория на Хаваите.

Как Мегаклита получава името си:

Първоначално е бил означен като S/2000 J8, Мегаклита е името на извънбрачното завоевание на Римският бог Юпитер.


	Открит от: 		 Скот Шепърд, Дейвид Джуит, Янга Роланд Фернандез и Юджийн Манир
	Дата на откриването: 	 25 ноември 2000 г.
	Усреднена орбита около 
	Юпитер: 		 23 808 000 km
	Най-близко: 		 13 782 451 km
	Най-далече: 		 33 833 549 km
	Продължителност на 
	астрономическата орбита: 752 Земни дни
	Обиколка на орбитата: 	 142 719 992.96 km
	Средна скорост по 
	орбитата: 		 7 898.8 km/h
	Среден радиус: 		 2.7 km
	Обем: 			 82 km3
	Тегло: 			 209 813 580 633 607 kg

Спътниците на Юпитер
	1. Io     17. Callirrhoe  33. Euanthe   49. Eukelade   65. S/2011 J1
	2. Europa   18. Themisto   34. Euporie   50. Herse     66. S/2011 J2
	3. Ganymede  19. Megaclite  35. Orthosie  51. S/2003 J2
	4. Callisto  20. Taygete   36. Sponde   52. S/2003 J3
	5. Amalthea  21. Chaldene   37. Kale    53. S/2003 J4
	6. Himalia   22. Harpalyke  38. Pasithee  54. S/2003 J5
	7. Elara    23. Kalyke    39. Hegemone  55. S/2003 J9
	8. Pasiphae  24. Iocaste   40. Mneme    56. S/2003 J10
	9. Sinope   25. Erinome   41. Aoede    57. S/2003 J12
	10. Lysithea  26. Isonoe    42. Thelxinoe  58. S/2003 J15
	11. Carme   27. Praxidike  43. Arche    59. S/2003 J16
	12. Ananke   28. Autonoe   44. Kallichore 60. S/2003 J18
	13. Leda    29. Thyone    45. Helike   61. S/2003 J19
	14. Thebe   30. Hermippe   46. Carpo    62. S/2003 J23
	15. Adrastea  31. Aitne    47. Cyllene   63. S/2010 J1
	16. Metis   32. Eurydome   48. Kore    64. S/2010 J2

						Разстояние Радиус  Маса
			Планета   (000 km)  (km)   (kg) Откривател Дата
			--------- --------- ------ ------- ---------- -----
			Меркурий   57 910  2439 3.30e23
			Вемера    108 200  6052 4.87e24
			Земя     149 600  6378 5.98e24
			Марс     227 940  3397 6.42e23
			Юпитер    778 330  71492 1.90e27
			Сатурн   1 426 940  60268 5.69e26
			Уран    2 870 990  25559 8.69e25  Хершел   1781
			Нептун   4 497 070  24764 1.02e26  Гейл    1846
			

http://www.nasa.gov