Нашата Слънчева система - Our Solar system Слънце - The Sun Меркурий - Mercury Венера - Venus Земя - Earth Луна - Moon Марс - Mars Метеоритен пояс - Meteors Юпитер - Jupiter Сатурн - Saturn Уран - Uranus Нептун - Neptune Плутон - Pluto Комети - Comets

Планети джуджета


Мисии на НАСА
Пасифия - Pasiphae

Начало » Юпитер » Пасифия

	усреднена орбита около Юпитер: 23 624 000 km 
	екваториален радиус: 30 km
	маса: 	299 733 686 619 439 000 kg

Пасифия има среден радиус от 30 km, което го прави най-големият спътник от групата на Пасифия. Тази група от Юпитерови спътници е със сходни орбити и затова се счита, че имат общ произход. Пасифия вероятно е бил астероид прихванат от гравитацията на Юпитер, а след това е претърпял сблъсък, който го е раздробил на парчета. Тези отломки са станали част от луните влизащи в групата на Пасифия.

Всичките луни от групата на Пасифия, обикалят Юпитер в противоположна посока на въртене на планетата. Техните орбити са по-скоро елипсовидни отколкото кръгли. Тези отличителни черти карат учените да считат, че луните от групата на Пасифия са се образували от един или повече прихванати астероида.

В сравнение с другите групи спътници на Юпитер, за групата на Пасифия се предполага, че не се е образувала само след един сблъсък. Това е породено от различията в цвета на луните (вариращи от червено до сиво) и различията в орбитите. Нито една от луните от групата на Пасифия не е достатъчно масивна, за да стане с формата на сфера и поради това са с неправилна форма.

Пасифия има среден радиус около 30 km и е отдалечен на 23,6 милиона километра от Юпитер. На спътникът са му необходими 744 земни дни, за да направи една пълна обиколка около планетата.

Откриване:

Пасифия е открит на 28 февруари 1908 г. от Филибер Жак Мелот с помощта на телескоп на обсерваторията в Гринуич.

Спътниците на Юпитер
	1. Io     17. Callirrhoe  33. Euanthe   49. Eukelade   65. S/2011 J1
	2. Europa   18. Themisto   34. Euporie   50. Herse     66. S/2011 J2
	3. Ganymede  19. Megaclite  35. Orthosie  51. S/2003 J2
	4. Callisto  20. Taygete   36. Sponde   52. S/2003 J3
	5. Amalthea  21. Chaldene   37. Kale    53. S/2003 J4
	6. Himalia   22. Harpalyke  38. Pasithee  54. S/2003 J5
	7. Elara    23. Kalyke    39. Hegemone  55. S/2003 J9
	8. Pasiphae  24. Iocaste   40. Mneme    56. S/2003 J10
	9. Sinope   25. Erinome   41. Aoede    57. S/2003 J12
	10. Lysithea  26. Isonoe    42. Thelxinoe  58. S/2003 J15
	11. Carme   27. Praxidike  43. Arche    59. S/2003 J16
	12. Ananke   28. Autonoe   44. Kallichore 60. S/2003 J18
	13. Leda    29. Thyone    45. Helike   61. S/2003 J19
	14. Thebe   30. Hermippe   46. Carpo    62. S/2003 J23
	15. Adrastea  31. Aitne    47. Cyllene   63. S/2010 J1
	16. Metis   32. Eurydome   48. Kore    64. S/2010 J2

						Разстояние Радиус  Маса
			Планета   (000 km)  (km)   (kg) Откривател Дата
			--------- --------- ------ ------- ---------- -----
			Меркурий   57 910  2439 3.30e23
			Вемера    108 200  6052 4.87e24
			Земя     149 600  6378 5.98e24
			Марс     227 940  3397 6.42e23
			Юпитер    778 330  71492 1.90e27
			Сатурн   1 426 940  60268 5.69e26
			Уран    2 870 990  25559 8.69e25  Хершел   1781
			Нептун   4 497 070  24764 1.02e26  Гейл    1846
			

http://www.nasa.gov