Нашата Слънчева система - Our Solar system Слънце - The Sun Меркурий - Mercury Венера - Venus Земя - Earth Луна - Moon Марс - Mars Метеоритен пояс - Meteors Юпитер - Jupiter Сатурн - Saturn Уран - Uranus Нептун - Neptune Плутон - Pluto Комети - Comets

Планети джуджета


Мисии на НАСА
Карме - Carme

Начало » Юпитер » Карме

	усреднена орбита около Юпитер: 23 404 000 km 
	среден радиус: 23 km
	маса: 	131 882 822 112 553 000 kg

Приблизителният радиус на Карме е 23 km, това го прави най-големият спътник от групата на Карме. Тези луни имат сходни орбити и външен вид, което е причина да се счита, че имат общ произход. Карме навярно е бил астероид от клас "D", но е претърпял сблъсък, което е причинило раздробяването му на парчета, преди или след като е бил прихванат от гравитацията на Юпитер. Тези парчета са останалите 16 луни от групата на Карме. Карме все още съствалява 99% от общата маса на тази група спътници.

Всички луни от тази група обикалят в обратна посока спрямо Юпитер. Техните орбити са по-скоро елипсовидни отколкото кръгли. По цвят всички са много сходни (светло червено), с изключение на Калика, която е значително по-червена от другите. Тези отличителни черти са повод да се поддържа идеята, че спътниците от групата на Карме произхождат от прихванат от Юпитер астероид. Нито една от луните от групата на Карме не е достатъчно масивна, за да стане с формата на сфера и поради това навярно са с неправилна форма.

Този спътник се намира на 23.4 милиона километра от Юпитер, а за една обиколка около планетата са нужни 734 земни дни.

Откриване:

Карме е открит на 30 юли 1938 г. от Сет Никълсон с помощта на телескоп разположен в калифорнийска обсерватория.

Спътниците на Юпитер
	1. Io     17. Callirrhoe  33. Euanthe   49. Eukelade   65. S/2011 J1
	2. Europa   18. Themisto   34. Euporie   50. Herse     66. S/2011 J2
	3. Ganymede  19. Megaclite  35. Orthosie  51. S/2003 J2
	4. Callisto  20. Taygete   36. Sponde   52. S/2003 J3
	5. Amalthea  21. Chaldene   37. Kale    53. S/2003 J4
	6. Himalia   22. Harpalyke  38. Pasithee  54. S/2003 J5
	7. Elara    23. Kalyke    39. Hegemone  55. S/2003 J9
	8. Pasiphae  24. Iocaste   40. Mneme    56. S/2003 J10
	9. Sinope   25. Erinome   41. Aoede    57. S/2003 J12
	10. Lysithea  26. Isonoe    42. Thelxinoe  58. S/2003 J15
	11. Carme   27. Praxidike  43. Arche    59. S/2003 J16
	12. Ananke   28. Autonoe   44. Kallichore 60. S/2003 J18
	13. Leda    29. Thyone    45. Helike   61. S/2003 J19
	14. Thebe   30. Hermippe   46. Carpo    62. S/2003 J23
	15. Adrastea  31. Aitne    47. Cyllene   63. S/2010 J1
	16. Metis   32. Eurydome   48. Kore    64. S/2010 J2

						Разстояние Радиус  Маса
			Планета   (000 km)  (km)   (kg) Откривател Дата
			--------- --------- ------ ------- ---------- -----
			Меркурий   57 910  2439 3.30e23
			Вемера    108 200  6052 4.87e24
			Земя     149 600  6378 5.98e24
			Марс     227 940  3397 6.42e23
			Юпитер    778 330  71492 1.90e27
			Сатурн   1 426 940  60268 5.69e26
			Уран    2 870 990  25559 8.69e25  Хершел   1781
			Нептун   4 497 070  24764 1.02e26  Гейл    1846
			

http://www.nasa.gov