Нашата Слънчева система - Our Solar system Слънце - The Sun Меркурий - Mercury Венера - Venus Земя - Earth Луна - Moon Марс - Mars Метеоритен пояс - Meteors Юпитер - Jupiter Сатурн - Saturn Уран - Uranus Нептун - Neptune Плутон - Pluto Комети - Comets

Планети джуджета


Мисии на НАСА
Карпо - Carpo

Начало » Юпитер » Карпо

	усреднена орбита около Юпитер: 17 078 000 km
	среден радиус: 1.5 km
	маса:	 44 960 052 992 916 kg

Средният радиус на Карпо е 1.5 km. Орбитата на този спътник е на средно 17 милиона km от Юпитер, а една пълна обиколка около планетата му отнема 456 Земни дни.

За това небесно тяло се знае, че е най-отдалеченият спътник на Юпитер, който има правилна орбита. Има много други луни, които обикалят на по-далечно разстояние, но те имат неправилна орбита.

Откриване:

Карпо е открит на 26 февруари 2003 г. от Скот Шепърд, използвайки обсерваторията Мауна Кеа на Хавайте.

Как Карпо получава името си:

Първоначално спътникът е бил обозначен от астрономите като S/2003 J20, а впоследствие Карпо.


	Открит от: 		 Скот Шепърд
	Дата на откриването: 	 26 февруари 2003 г.
	Усреднена орбита около 
	Юпитер: 		 17 078 000 km
	Най-близко: 		 9 502 199 km
	Най-далече: 		 24 653 801 km
	Продължителност на 
	астрономическата орбита: 456.25 Земни дни
	Обиколка на орбитата: 	 101 812 674.90 km
	Средна скорост по 
	орбитата: 		 9 298.0 km/h
	Среден радиус: 		 1.5 km
	Обем: 			 14 km3
	Тегло: 			 44 960 052 992 916 kg

Спътниците на Юпитер
	1. Io     17. Callirrhoe  33. Euanthe   49. Eukelade   65. S/2011 J1
	2. Europa   18. Themisto   34. Euporie   50. Herse     66. S/2011 J2
	3. Ganymede  19. Megaclite  35. Orthosie  51. S/2003 J2
	4. Callisto  20. Taygete   36. Sponde   52. S/2003 J3
	5. Amalthea  21. Chaldene   37. Kale    53. S/2003 J4
	6. Himalia   22. Harpalyke  38. Pasithee  54. S/2003 J5
	7. Elara    23. Kalyke    39. Hegemone  55. S/2003 J9
	8. Pasiphae  24. Iocaste   40. Mneme    56. S/2003 J10
	9. Sinope   25. Erinome   41. Aoede    57. S/2003 J12
	10. Lysithea  26. Isonoe    42. Thelxinoe  58. S/2003 J15
	11. Carme   27. Praxidike  43. Arche    59. S/2003 J16
	12. Ananke   28. Autonoe   44. Kallichore 60. S/2003 J18
	13. Leda    29. Thyone    45. Helike   61. S/2003 J19
	14. Thebe   30. Hermippe   46. Carpo    62. S/2003 J23
	15. Adrastea  31. Aitne    47. Cyllene   63. S/2010 J1
	16. Metis   32. Eurydome   48. Kore    64. S/2010 J2

						Разстояние Радиус  Маса
			Планета   (000 km)  (km)   (kg) Откривател Дата
			--------- --------- ------ ------- ---------- -----
			Меркурий   57 910  2439 3.30e23
			Вемера    108 200  6052 4.87e24
			Земя     149 600  6378 5.98e24
			Марс     227 940  3397 6.42e23
			Юпитер    778 330  71492 1.90e27
			Сатурн   1 426 940  60268 5.69e26
			Уран    2 870 990  25559 8.69e25  Хершел   1781
			Нептун   4 497 070  24764 1.02e26  Гейл    1846
			

http://www.nasa.gov