Нашата Слънчева система - Our Solar system Слънце - The Sun Меркурий - Mercury Венера - Venus Земя - Earth Луна - Moon Марс - Mars Метеоритен пояс - Meteors Юпитер - Jupiter Сатурн - Saturn Уран - Uranus Нептун - Neptune Плутон - Pluto Комети - Comets

Планети джуджета


Мисии на НАСА
S/2010 J1

Начало » Юпитер » S/2010 J1

	усреднена орбита около Юпитер:	23 314 335 km
	среден радиус:			2.0 km

S/2010 J1 е открит на 7 септември 2010 г. от Р. Джейкъбсон, М. Брозович, Б. Гледман и М. Александерсен, използвайки обсерватория в Калифорния.

Средният радиус на S/2010 J1 е около 2.0 km. Орбитата на този спътник е на средно 23.3 милиона km от Юпитер, а една пълна обиколка около планетата му отнема 723 Земни дни.

Как S/2010 J1 получава името си:

S/2010 J1 - "S" показва, че това е спътник открит през 2010 г. С "J" се отбелязва, че е спътник на Юпитер, а "1" е поредният открит спътник през същата тази година.


	Открит от: 		 Р. Джейкъбсон, М. Брозович, Б. Гледман и М. Александерсен
	Дата на откриването: 	7 септември 2010 г.
	Усреднена орбита около 
	Юпитер: 		 23 314 335 km
	Най-близко: 		 15 853 748 km
	Най-далече: 		 30 774 922 km
	Продължителност на 
	астрономическата орбита: 723.2 Земни дни
	Обиколка на орбитата: 	 142 662 928.98 km
	Средна скорост по 
	орбитата: 		 8 219.4 km/h
	Среден радиус: 		 2.0 km
	Обем: 			 34 km3

Спътниците на Юпитер
	1. Io     17. Callirrhoe  33. Euanthe   49. Eukelade   65. S/2011 J1
	2. Europa   18. Themisto   34. Euporie   50. Herse     66. S/2011 J2
	3. Ganymede  19. Megaclite  35. Orthosie  51. S/2003 J2
	4. Callisto  20. Taygete   36. Sponde   52. S/2003 J3
	5. Amalthea  21. Chaldene   37. Kale    53. S/2003 J4
	6. Himalia   22. Harpalyke  38. Pasithee  54. S/2003 J5
	7. Elara    23. Kalyke    39. Hegemone  55. S/2003 J9
	8. Pasiphae  24. Iocaste   40. Mneme    56. S/2003 J10
	9. Sinope   25. Erinome   41. Aoede    57. S/2003 J12
	10. Lysithea  26. Isonoe    42. Thelxinoe  58. S/2003 J15
	11. Carme   27. Praxidike  43. Arche    59. S/2003 J16
	12. Ananke   28. Autonoe   44. Kallichore 60. S/2003 J18
	13. Leda    29. Thyone    45. Helike   61. S/2003 J19
	14. Thebe   30. Hermippe   46. Carpo    62. S/2003 J23
	15. Adrastea  31. Aitne    47. Cyllene   63. S/2010 J1
	16. Metis   32. Eurydome   48. Kore    64. S/2010 J2

						Разстояние Радиус  Маса
			Планета   (000 km)  (km)   (kg) Откривател Дата
			--------- --------- ------ ------- ---------- -----
			Меркурий   57 910  2439 3.30e23
			Вемера    108 200  6052 4.87e24
			Земя     149 600  6378 5.98e24
			Марс     227 940  3397 6.42e23
			Юпитер    778 330  71492 1.90e27
			Сатурн   1 426 940  60268 5.69e26
			Уран    2 870 990  25559 8.69e25  Хершел   1781
			Нептун   4 497 070  24764 1.02e26  Гейл    1846
			

http://www.nasa.gov